Verantwoording

Sinds november 2011 komen we ergens in Hoogeveen samen om de gedeelten die wekelijks in de synagoge worden gelezen, samen te lezen en te bestuderen. Dit zijn wekelijkse gedeelten uit de Tora (Onderwijzing) en de Profeten. Deze gedeelten worden aangevuld met teksten uit de Apostolische Geschriften (een andere naam voor het Nieuwe Testament). Zo zijn we op zoek naar Jezus, de Messias van Israël, in de context van de Bijbel, het Woord van G’d.

Tussen sjabbat en zondag
Vrijwel alle deelnemers hebben een niet-joodse achtergrond, maar hebben de rijkdom ervaren van de Joodse lezing en uitleg van de Bijbel, of voelen zich nauw betrokken bij de huidige staat Israël. Het tijdstip van samenkomen is op het snijvlak van sjabbat en eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jesjoea, de Messias van Israël (oftewel achtste dag). Door het vertrouwen in Zijn naam weten we ons toegevoegd aan het volk dat de Eeuwige heeft geschapen en waarmee Hij zich voor eeuwig heeft verbonden.

En de redding is door niemand anders; want er is geen andere Naam onder de hemel gegeven bij de mensen waardoor wij moeten worden gered.