Contact

Momenteel komen we samen op een locatie in Meppel. Voor meer informatie voor deelname aan een leerhuis kunt u / kun je een e-mail sturen naar info@messiaansehuisgroep.nl.

Met vriendelijke groet,
Sybe & Joke de Vos

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. – Leviticus 17:11 (hsv)