3-D bril

Ik kende mijzelve niet; gij hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. ~ Hooglied 6:12

Je kent ze wel, die 3-D brilletjes, die je bij de bioscoop kunt kopen. Bij de meeste films tegenwoordig heb je die nodig. Ga je eigenwijs zonder brilletje zitten kijken, dan zie je allerlei vreemde dubbele beelden, het is wazig en je krijgt er pijn van in je ogen. Zet je de bril op, dan zie je opeens enorme diepten, die je eerder niet had kunnen vermoeden.

Deze parallel zie ik bij het bij het bezig zijn met het Woord van G-d. Denken we het allemaal te kunnen begrijpen met ons (beperkte) verstand, dan zien we dingen dubbel, wazig, en we krijgen er een knoop van in onze kop. We hebben allerlei vragen, zien vermeende doublures, feitelijke ongerijmdheden, dingen die onze mensgerichtheid tegen de borst stuiten.

Om de diepten van G-d en Zijn Woord te kunnen peilen, hebben we ‘een bril’ nodig. Wat is die bril? Spreuken zegt: ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid. De Hoogheilige te kennen is verstand’. Alleen ‘in zijn schaduw’ (Betsaleel) en ‘in de tent van de Vader’ (Aholiab) kunnen we iets van Hem ervaren en verstaan. Hoe konden zij al die prachtige voorwerpen maken, die alleen Mozes op de berg had gezien? Doordat Hij zijn Geest gaf. Aan wie geeft Hij zijn Geest? Aan wie Hem liefhebben, Zijn geboden doen. ‘We zullen tot hem komen en bij hem wonen’ (Johannes 14:21-23). Een mooie cirkelredenering, zul je zeggen, maar toch is dit de sleutel. 

Hoe lees je de Bijbel? Is je verstand ‘leading’? Of ben je bereid je te onderwerpen aan zijn Geest die alle dingen onderwijst, zelfs de diepten van God? Hem kennen betekent gemeenschap met Hem hebben. Om dat te kunnen, moet je je eerst voor Hem openstellen. Dan komt Hij tot je en neemt je mee als op vorstelijke wagens (Hooglied 6:12). Om te kunnen naderen tot G-d, heb je ‘Zijn’ bril nodig.

Sybe de Vos