Welkom

Leerhuis Or haOlam (licht der wereld) is een studiegroep, waar Jesjoea (Jezus), als Messias van Israël, in het middelpunt staat. Naast studie staat ook gemeenschap centraal.

Doel:
We lezen en bespreken het wekelijkse Toragedeelte dat in de synagoge gelezen wordt (parasja).

Wanneer:
1e en 3e sjabbat (zaterdag) van de maand.

Tijd: 
Van 16.00 uur tot ca. 18.00 uur lezen en bespreken we de wekelijkse Bijbelgedeelten uit de Tora, Profeten en Apostolische Geschriften, aangevuld met het zingen van liederen en tijd voor gebed.
Van 18.30 tot 19.30 uur wordt er voor wie dat wil gezamenlijk gegeten d.m.v. een potluckmaaltijd.

Waar:
Op een locatie in Meppel.

Belangstelling?
Mocht u/jij belangstelling hebben, mail dan naar: info@messiaansehuisgroep.nl. Dan plaatsen we je op de maillijst (we werken alleen met uitnodiging en bevestiging).

Het openen van uw woorden verspreidt licht,het geeft de onverstandigen inzicht. – Psalm 119:130