Visie

Tussen sjabbat en ‘achtste dag’

De eerste gelovigen waren allemaal Joods en namen de sjabbat in acht. Daarnaast vierden vroege gelovigen de opstanding van Jesjoea (Jezus) de Messias op de eerste dag van de week, die later ook wel de ‘achtste’ dag werd genoemd *. Ze kwamen aan het eind van de sjabbat en dus aan het begin van de nieuwe week bij elkaar voor bemoediging en gemeenschap. Het is het tijdstip waarop in de Joodse gemeenschap ‘havdala’ wordt gevierd (de afsluiting van de sjabbat). Tijdens deze ceremonie wordt er even geroken aan heerlijke kruiden uit een speciaal doosje. Zo gaat men met de reuk van de sjabbat de nieuwe week in. 

Messianic-SealDeze gedachte gaf ons grond om op het snijvlak van sjabbat en ‘zondag’ samen te komen en heeft vooral een praktische uitwerking: Jesjoea (Jezus) als Messias belijdende Joden en de met hen sympathiserende gelovigen uit de volken kwamen al vanouds op sjabbat samen om de Tora te horen en de Eeuwige te aanbidden, terwijl de meeste gelovigen uit de volken een samenkomst op zondag bezoeken. De overgang van sjabbat naar de ‘achtste dag’ is een punt in de tijd waarin beide groepen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. En zoals de eerste gelovigen dat deden, willen we samenkomen èn met elkaar maaltijd houden.

Twee vleugels
In navolging van de eerste gelovigen, is ontmoeting in de kleine groep belangrijk. In een kleine groep kun je elkaar leren kennen, voor elkaars noden bidden, het Woord delen en het brood breken. Daarnaast is het mogelijk dat meerdere kleine groepen voor speciale gelegenheden in groter verband bij elkaar komen (o.a. voor de feesten). Dit zijn de twee vleugels waarmee het lichaam van de Messias boven zichzelf kan worden uitgetild op de termiek van de Geest.

Wat we geloven
Wij willen de God van Israel dienen èn wij belijden dat Jesjoea (Jezus) de beloofde Messias en Koning van Israël, en ook ónze Verlosser. Het denken mag daarbij vrij zijn, maar wel willen wij elkaar kunnen aanspreken op de manier waarop wij met elkaar omgaan zoals de Tora en Jesjoea (Jezus) ons dat leren.

Hieraan zullen allen herkennen 
dat jullie leerlingen van mij zijn: 
als je onder elkander liefde hebt!
~ Johannes 13:35

* pas later ‘zondag’ genoemd, onder invloed van de Romeinse zonnecultus. Echter de achtste dag staat altijd in relatie tot de zevendag dag, de sjabbat. Het dogma van de ‘zondag’ als rustdag is niet in de Bijbel terug te vinden.